...در حال بارگذاری

مطمئنيد که نوزاد شما ناشنوا نيست؟

بسیاری از مشکلاتی که ممکن است برای کودکان پیش بیاید در دوران نوزادی است و یکی از مهم‌ترین این مشکلات اختلالات شنوایی است بنابراین غربالگری و تشخیص به موقع این اختلالات باعث می‌شود بتوانیم آنها را به موقع درمان و از مشکلات بعدی پیشگیری کنیم...

شنوایی یکی از حواس پنجگانه انسان‌هاست که از نظر ارتباط مهم‌ترین حواس است و عدم سلامت کامل شنوایی‌، منجر به اختلال ارتباطی می‌شود و نظام ارتباطی زندگی فرد را مختل می‌کند.
غربالگری اختلالات شنوایی در نوزادان

به همین جهت بهتر است که در اولین زمان ممکن پس از تولد اختلال شنوایی را با هر کمیت و کیفیتی که وجود دارد شناسایی کنیم. این هدف امکاناتی را می‌طلبد که این امکانات در حال حاضر از نظر تکنولوژیکی فراهم است. بنابراین اعتقاد بر این است که در اولین ساعت‌های زندگی یک نوزاد باید وضعیت سلامت شنوایی او بررسی و مشخص شود. در حال حاضر یک برنامه تحت عنوان برنامه جامع غربالگری شنوایی نوزادان در ایران که انجام آن در کشورهای توسعه‌یافته متعددی در دنیا به‌صورت یک الزام درآمده است در آستانه تحقق است. این کار اهمیت زائدالوصفی دارد به این دلیل است که ما با تشخیص زودرس اختلال شنوایی و شروع به موقع اقدامات توانبخشی از عوارض بعدی آن که در حیطه اختلالات زبان و گفتار رخ می‌دهد، پیشگیری می‌کنیم.
با فناوریهای نوینی که امروزه فراهم شده است، انجام آزمون غربالگری شنوایی قبل از ترخیص نوزاد از بیمارستان امکان‌ پذیر است و با این آزمون مشخص می‌شود که وضعیت حلزون گوش که ارگان گیرنده صدا در سیستم شنوایی است به چه شکل است. این آزمون عملکرد حلزون را تایید می‌کند که آیا سلول‌های مویی که در داخل حلزون شنوایی قرار دارند کار خودشان را به خوبی انجام می‌دهند یا خیر. یکی از زیبایی‌های سازوکار شنوایی این است که ارگان گیرنده آن که حلزون است علاوه بر انتقال صدا و تبدیل آن به انرژی الکتریکی، خودش ایجاد انرژی می‌کند. با این آزمون مقدار این انرژی ثبت می‌شود. وقتی دستگاه انرژی را ثبت کند یعنی حلزون گوش نوزاد کار می‌کند و شنوایی او سالم است.

گفتار و شنوایی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر فرد شنوایی خوبی داشته باشد گفتار خوبی هم دارد و اگر به هر اندازه نقص شنوایی وجود داشته باشد به همان اندازه نیز نقص در تکامل و شکل‌گیری گفتار به وجود خواهد آمد. بنابراین باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشت.
infant

برنامه غربالگری جامع نوزادان 3 مرحله دارد؛ مرحله اول غربالگری است که نوزادان سالم و نوزادانی که نیاز به بررسی بیشتری دارند مشخص می‌شوند. در مرحله دوم نوزاد وارد فاز تشخیصی می‌شود. در این مرحله به‌ وسیله تکنولوژی‌هایی که در این زمینه وجود دارد و بدون نیاز به پاسخ مستقیم کودک،‌ وضعیت شنوایی او را تقریبا با 95 درصد دقت ارزیابی می‌شود. فاز سوم که فاز خیلی مهمی است، فاز مداخله نام دارد. حال نوزادی که در فاز دوم مورد ارزیابی کامل شنوایی قرار گرفته و مشخص شده است که دچار اختلال شنوایی غیرقابل‌ درمان است وارد فاز مداخله می‌شود و باید توانبخشی شنوایی را به دلیل اهمیت گفتار و زبان که در ابتدا به آن اشاره شد، برای او شروع شود. این فاز معمولا با سمعک شروع می‌شود و اغلب کودکان به سمعک پاسخ می‌دهند و در روند توانبخشی شنوایی به خوبی جریان شکل‌گیری گفتار و زبان مدیریت می‌شود. گروه اندکی هم هستند که کاهش شنوایی آنها خیلی شدید است و متاسفانه قوی‌ترین سمعک‌ها نیز برای آنها کارآمد نیست. در این صورت از فناوری دیگری تحت‌عنوان کاشت حلزون استفاده می‌شود که خوشبختانه کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در این زمینه است.