...در حال بارگذاری

درمان کم شنوایی با سلولهای بنیادی

با رشد و پیشرفت دانش سلولهای بنیادی در درمان اختلالات و بیماریها، می‌توان به درمان اختلالات شنوایی با این سلولها نیز بیش از پیش امیدوار بود.

اگر چه در سال‌های اخیر هزاران نفر با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، شنوایی و گفتار خود را با استفاده از انواع الکترودهای کاشت حلزونی به‌دست آورده‌اند اما محدودیت‌های استفاده از وسایل مورد نیاز نظیر قطعه‌ای شبیه به سمعک در پشت گوش، دانشمندان را به سوی استفاده از روش‌های بهتر و کم دردسر‌تر راهنمایی کرده است. از این رو امروزه با رشد و پیشرفت دانش سلول های بنیادی در درمان اختلالات و بیماریها، می‌توان به درمان اختلالات شنوایی با این سلولها نیز بیش از پیش امیدوار بو

در ایران نیز پژوهشگران استفاده از سلول های بنیادی برای درمان ناشنوایی را بر روی مدل‌های حیوانی را انجام داده اند. در این تحقیقات سلول‌های جنینی تمایز یافته موش به داخل حلزون شنوایی تزریق شد و محققان دریافتند که سلول‌های تمایز‌نیافته موش، توانایی تکثیر و تبدیل شدن به سلول‌های مویی شکلی را دارند که شنیدن را ممکن می‌کنند.

اگر چه این مطالعات هنوز در مرحله حیوانی است و تجربه‌ای روی انسان وجود ندارد ولی آینده پرامیدی را برای ناشنوایان می‌گشاید که شاید در آینده بتوانند بدون استفاده از سمعک و کاشت حلزون شنوایی و تنها با تزریق سلول‌های بنیادی، شنوایی خود را بازیابی کنند. اما این پروژه‌ها تا‌کنون در هیچ جای جهان روی انسان تجربه نشده است. روش‌های نوین کاشت حلزونی شنوایی تخریبی نیست و درصورتی که در آینده امکان کاشت سلول‌های بنیادی فراهم شود می‌توان در همان گوش جراحی شده، کاشت سلول بنیادی را هم انجام داد.

اختلالات شنوایی رشد یا حفظ مهارت های ارتباطی فرد را تحت تاثیر قرار داده و برآیند تحصیلی، اجتماعی و شغلی او را به خطر می اندازد. مطالعات و تحقیقات جدید نشان می دهند که آن دسته از کودکان کم شنوا که زود هنگام تحت خدمات درمانی و توان بخشی قرار می گیرند در مقایسه با آن هایی که از این مداخله زود هنگام محروم می مانند، قادر به یادگیری و تکامل زبان خواهند بود.