...در حال بارگذاری

روز جهانی شنوايی گرامی باد!

روز سوم مارس هر سال با نام "روز بین المللی مراقبت از شنوایی" یا International Ear Care Day شناخته می شود. هدف از نامگذاری این روز، ارتقاء آگاهی و شناخت نسبت به مراقبت های شنوایی و گوش در سطح جهان دانسته شده است.

در ایران ما آن را به نام "روز شنوایی" می شناسیم. شنوایی شناسان ایران افتخار دارند که با ارایه سرویس و خدمات شنوایی شناسانه به مردم فهیم ایران سهم خود را در ارتقاء سلامت شنوایی و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران ادا نمایند.

انجمن علمی شنوایی شناسی ایران